Post mortem speech 1 en Ten geleide

Voor het uiten van je leven, je gevoel, je acties is het geschreven en gedrukte woord  een ambivalent middel. Aan de ene kant is het schrijven van jezelf een afstandelijk instrument in vergelijking  met de gezellige intieme babbel. Maar aan de andere kant is het het analytisch instrument bij uitstek. Het geschreven woord dwingt je over alle nuances en subtiliteiten van het leven na te denken; bij alles wat je schrijft moet je steeds reflecteren op de band van die woorden met wat je wilt uiten. Die precisie van de taal op schrift is onvervangbaar, en daarom vind ik deze website onvervangbaar als het erom gaat te vertellen wie ik ben.